Doorrekening verkiezingsprogramma’s voor ondernemers met een IB-onderneming

Redactie
Door Redactie 16 november 2023

Acht politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s door laten rekenen door het Centraal Planbureau. De resultaten zijn op 8 november gepubliceerd.

U kunt de verkiezingsprogramma’s hier vinden. Wij hebben de partijprogramma’s gescreend op de plannen in de Inkomstenbelasting Box 1 voor ondernemers met een eenmanszaak, maatschap en vof (zonder personeel). 

VVD:

 • De VVD heeft geen plannen/aanpassingen voor ondernemers met een onderneming in de Inkomstenbelasting.

D66:

 • verdubbelt de zelfstandigenaftrek en breidt deze uit naar werknemers die meer dan 1225 uur per jaar werken. Dit is een lastenverlichting van 4,5 miljard euro voor gezinnen en 0,4 miljard euro voor bedrijven.
 • zet aftrekposten die tegen het basistarief afgetrokken kunnen worden (zoals de investeringsaftrek en de aftrek van studiekosten) om in heffingskortingen, waardoor de effectieve aftrekbaarheid gelijk is aan het basistarief. Dit is een lastenverzwaring van 1,2 miljard euro voor bedrijven en een lastenverzwaring van 0,2 miljard euro voor gezinnen.
 • topt de mkb-winstvrijstelling af op een winst van 70.000 euro. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,4 miljard euro.
 • verlaagt de mkb-winstvrijstelling naar 12%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,3 miljard euro.
 • D66 beperkt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de inkomstenbelasting tot de WOZ-waarde. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,1 miljard euro.

GroenLinks-PvdA:

 • verplicht zelfstandigen om tot een inkomen van 80.000 euro pensioen op te bouwen, met een premiepercentage van 10%. Dit is een lastenverlichting voor bedrijven. De hogere aftrek van pensioenpremies leidt tot 1,3 miljard euro minder belastinginkomsten. Op lange termijn zijn de pensioenuitkeringen hoger door de hogere pensioenpremies.
 • schaft de mkb-winstvrijstelling af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 2,6 miljard euro.
 • wijzigt de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De partij kiest voor een variant met maximale grondslag op WIA-niveau en een uitkering op 70% daarvan. De wachttijd is zes maanden. De hogere uitkeringslasten (GL-PvdA_173_a) worden deels gefinancierd uit een premieverhoging. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 1,1 miljard euro. Het structurele bedrag is hoger doordat de maatregel geleidelijk ingroeit.
 • schaft de aftrekposten af die vallen onder de ondernemersaftrek. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,4 miljard euro.
 • verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) met 1,0 miljard euro. De partij beoogt 0,8 miljard euro in te zetten voor bedrijven die verduurzamen. Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven.
 • verruimt het budget van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,6 miljard euro.
 • schaft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,5 miljard euro.
 • introduceert een vermogensbelasting over ondernemingsvermogen en vermogen in box 2 en box 3. Voor vermogens in box 2 en ondernemingsvermogen in box 1 geldt vanaf 1 miljoen euro een tarief van 2%. Voor het vermogen in box 3 geldt tussen 1 miljoen en 3 miljoen euro een tarief van 2%, tussen 3 miljoen en 4 miljoen euro 3%, tussen 4 miljoen en 5 miljoen euro 4% en boven 5 miljoen euro 5%. De maatregel is een lastenverzwaring van 3,6 miljard euro voor gezinnen en 5,7 miljard euro voor bedrijven. Structureel brengt deze maatregel minder op, door uitholling van de grondslag.

(GroenLinks-PvdA introduceert ook een opdrachtgeversheffing voor bedrijven die opdrachten verlenen aan zzp’ers. Bedrijven betalen de heffing over de contractwaarde van verleende opdrachten met een minimum aantal uren geleverde arbeid of boven een bepaalde contractwaarde. Zie voor meer informatie pagina 175 van het GroenLinks-PvdA partijhoofdstuk)

CDA:

 • voert een notionele renteaftrek in over de waarde van het ondernemingsvermogen van ondernemers voor de inkomstenbelasting. Dit is een lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.
 • topt de mkb-winstvrijstelling af op een winst van 75.000 euro. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,3 miljard euro.
 • beperkt de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de inkomstenbelasting tot de WOZ-waarde. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,1 miljard euro. Op EMU-basis is de opbrengst 0,2 miljard euro in 2028.
 • verhoogt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,5 miljard euro.
 • verruimt het budget van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro

ChristenUnie:

 • schaft de mkb-winstvrijstelling af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 2,4 miljard euro.
 • schaft de aftrekposten voor zelfstandigen (waaronder de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek) af, met uitzondering van de investeringsaftrek. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,5 miljard euro.
 • voert een vermogensbelasting in van 1% voor vermogens in box 1, box 2 en box 3 met een belastingvrij vermogen van 1 miljoen euro. Dit is een lastenverzwaring van 1,6 miljard euro voor gezinnen en van 2,6 miljard euro voor bedrijven.

Volt:

 • schaft een groot deel van de aftrekposten in de inkomstenbelasting af. Het betreft onder meer de zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en persoonsgebonden aftrek. Dit is een lastenverzwaring van 1,0 miljard euro voor gezinnen en van 3,5 miljard euro voor bedrijven.
 • schaft de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting af. Dit is een lastenverzwaring van 0,4 miljard euro voor gezinnen en een beperkte lastenverzwaring voor bedrijven.
 • schaft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,9 miljard euro.

JA21:

 • verlaagt de mkb-winstvrijstelling naar 9%. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 1,0 miljard euro.
 • schaft de zelfstandigenaftrek af. Dit is een lastenverzwaring voor bedrijven van 0,3 miljard euro.
 • verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.
 • verruimt het budget van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.

SGP:

 • verhoogt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.
 • verhoogt de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een taakstellende lastenverlichting voor bedrijven van 0,2 miljard euro.

Bron: CPB

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.