Resultaten onderzoek inspectie: eerder herkennen en oplossen van problemen

Maak redelijke schatting

Redactie
Door Redactie 8 februari 2024

Voor burgers en zzp’ers die verzuimen om belastingaangifte te doen, leiden hoge inschattingen en boetes regelmatig tot betalingsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat met redelijke schattingen van inkomsten de Belastingdienst kan voorkomen dat mensen een te hoge aanslag krijgen opgelegd.

BRON: Inspectie belastingen, toeslagen en douane

De inspectie constateert dat binnen de Belastingdienst wel initiatieven gestart worden om mensen met problemen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen, maar dat deze niet altijd van de grond komen. Dat komt door het uitblijven van besluitvorming over de vraag of persoonsgegevens op grond van de AVG gebruikt mogen worden voor vroegsignalering.

Maak redelijke schattingen

De Belastingdienst benadert steeds vaker burgers en zzp’ers die geen aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting hebben gedaan en biedt zo nodig hulp aan. Maar voor diegenen die de Belastingdienst niet kan bereiken maken ze een schatting van de inkomsten en stelt op basis daarvan een zogeheten ambtshalve aanslag vast. Om betalingsproblemen te voorkomen, vindt de inspectie het belangrijk dat de Belastingdienst redelijke schattingen van inkomsten maakt en die redelijkheid bewaakt. Daarvoor is het nodig dat de dienst goed vastlegt hoe de individuele schattingen tot stand zijn gekomen.

Bied meer maatwerk 

De inspectie ziet ook mogelijkheden om problemen te beperken door mensen zo gericht mogelijk uit te nodigen voor het doen van aangifte en door meer maatwerk te bieden bij boetes en bij het verlenen van uitstel van betaling of kwijtschelding. De Belastingdienst mag op grond van de wet geen boetes onder voorwaarden opleggen. De inspectie geeft de wetgever in overweging om samen met de Belastingdienst te verkennen of invoering van voorwaardelijke boetes een waardevolle toevoeging is om maatwerk te bieden.

Onderzoek mogelijkheden om persoonsgegevens te gebruiken

De inspectie roept de Belastingdienst op om met prioriteit te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om persoonsgegevens te gebruiken voor de dienstverlening zodat mensen met (betalings)problemen zo vroeg mogelijk geholpen kunnen worden. We zien namelijk dat initiatieven op het terrein van vroegsignalering vastlopen of worden belemmerd door het uitblijven van die interne besluitvorming. Op dit moment mogen Belastingdienstmedewerkers bijvoorbeeld geen gebruik maken van een model dat mensen al in een vroeg stadium kan herkennen of ze in de problemen dreigen te komen.

Lees hier het volledige onderzoek.

BRON: Inspectie belastingen, toeslagen en douane

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.