Pensioen

Enkele uitzonderingen daargelaten, nemen zzp’ers niet verplicht deel aan een pensioenregeling. Voor veel zelfstandigen is het nu niet mogelijk om pensioen te sparen in de zogenaamde tweede pijler. Wel zijn er diverse producten in de derde pijler (lijfrente), waar zelfstandigen aan deel kunnen nemen.

Standpunt FNV Zelfstandigen

In maart 2017 publiceerde het CBS cijfers over de financiële positie van ouderen. Daaruit bleek dat de inkomensverdeling onder ouderen niet anders meer is dan onder de gehele bevolking. De armoede onder ouderen was van oudsher altijd groter. Dat ouderdom geen risicofactor meer is voor armoede is te danken aan de pensioenregelingen, waardoor steeds minder ouderen afhankelijk zijn van alleen AOW.

Veel zelfstandigen (ongeveer 75%) hebben weliswaar een vorm van een pensioenvoorziening (zelf gespaard, eigen woning, derde pijler producten), maar het niveau van deze voorziening is vaak ontoereikend om het inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd op niveau te houden. Dat komt overeen met de verwachting. We weten dat voldoende pensioenopbouw alleen tot stand komt als dat standaard zo is geregeld. Het verschil met werknemers die hun leven lang pensioen hebben opgebouwd, is dan ook erg groot. Daarmee creëren we op termijn armoede die we nu net met zoveel moeite uit de wereld hadden geholpen. Daarom wil FNV Zelfstandigen dat het mogelijk wordt om als zelfstandige een goed pensioen op te bouwen. 

Stand van zaken

In de zomer van 2019 is een nieuw pensioenakkoord gesloten waarin ook afspraken zijn opgenomen over een goed pensioen voor zelfstandigen. Er zijn geen verplichtingen voor een pensioen voor zelfstandigen afgesproken. Wat wel is afgesproken is dat je als zzp’er toegang krijgt tot pensioenfondsen. We kunnen hierover collectieve afspraken maken en daar gaat FNV Zelfstandigen haar best voor doen.

Er is inmiddels ook al een belangrijke stap gezet ten behoeve van de in het pensioenakkoord opgenomen afspraak dat zelfstandigen ook bij een pensioenfonds moeten kunnen sparen. Het kabinet heeft aangekondigd in de zomer van 2021 te komen met experimenteerwetgeving. Na deze wetgeving wordt het mogelijk op pilots te doen met pensioen voor zelfstandigen. Deze pilots worden op dit moment voorbereid met een viertal pensioenfondsen en het verbond van verzekeraars. De zzp organisaties worden door het ministerie van SZW betrokken bij de experimenteerwetgeving.

WORD NU LID EN PROFITEER VAN:

  • Gratis juridische hulp en incassoservice
  • Contractscreening en -begeleiding
  • De FNV AOV (arbeidsongeschiktheidsvoorziening)
  • Gratis (online) cursussen en trainingen
  • Uitgebreid aanbod brochures en whitepapers
  • Jouw belangen door ons behartigd in Den Haag
  • Veel overig ledenvoordeel en kortingen
  • Slechts € 18,27 p/mnd (eerste 4 maanden voor € 25,-)
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.